August 2019

On this page you can find info about open funding opportunities and important events. By default all terms and events are shown here from the current month. To navigate, use the filter or the option to move forwards or backwards by the month at the bottom of the page.

You can read more about the event if you click on "See additional information".

You can find information about open funding opportunities if you click on donors in the menu.

Filter

Saare maakonna vabaühenduste juhi arendamise tugitegevuste koolitus-õppereis “Pärnumaa kogukonna-sisese teenuste pakkuja”

08.08.2019  9:00

See additional information

EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele – tähtaeg

21.08.2019  23:59

See additional information

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi reisitoetuste tähtaeg

22.08.2019  15:59

See additional information

„Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” kolmas Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor

29.08.2019  17:00

See additional information