March

On this page you can find info about open funding opportunities and important events. By default all terms and events are shown here from the current month. To navigate, use the filter or the option to move forwards or backwards by the month at the bottom of the page.

You can read more about the event if you click on "See additional information".

You can find information about open funding opportunities if you click on donors in the menu.

Filter

Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetus

01.03.2019  23:59

See additional information

Põhjamaade Kultuurifondi kultuuri- ja kunstiprogrammi taotluste tähtaeg

04.03.2019  15:59

See additional information

Võrumaa vabaühenduste arenguprogramm: äriplaani koostamine

07.03.2019  10:00

See additional information

Viljandi- ja Pärnumaa MTÜde talvekool “Tugitoolist rajale”

08.03.2019  12:00

See additional information

Muusikafestivalide ja suursündmuste toetuste taotlemise tähtaeg

08.03.2019  

See additional information

Võrumaa vabaühenduste arenguprogramm: äriplaani koostamine

08.03.2019  10:00

See additional information

Jõgevamaa vabaühenduste arenguprogramm

12.03.2019  10:00 - 15:00

See additional information

MTÜde koolitus Raplamaa vabaühendustele: Ühingu majandamine ja omatulu teenimine

12.03.2019  10:00

See additional information

Maailmamuutjad.ee mõju kaardistamise ja avalikustamise töötuba

12.03.2019  11:00

See additional information

Taotlusvoor dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks

13.03.2019  17:00

See additional information

Arengukoostöö projektide taotlusvoor

13.03.2019  12:00

See additional information

Kohaliku omaalgatuse programmi ja Rahvakultuuri keskuse toetuste infopäev Järvamaal

13.03.2019  10:00

See additional information

Rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete taotlusvoorud

14.03.2019  

See additional information

Harjumaa: Alustavate vabaühenduste juhtide arenguprogramm IV moodul- Ajajuhtimine ja meeskond

15.03.2019  10:00-17:00

See additional information

KIK siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

15.03.2019  

See additional information

Euroopa Komisjoni DG Regio ja AEBRi b-solutionsi II piiriüleste takistuste tuvastamise taotlusvoor

15.03.2019  18:00

See additional information

Järvamaa vabaühenduste arenguprogramm – juhi koolitus

16.03.2019  09:30

See additional information

L-Viru vabaühenduste juhtide arenguprogramm

19.03.2019  15.00-20.00

See additional information

Harjumaa: Alustavate vabaühenduste juhtide arenguprogramm V moodul- Eelarve ja raamatupidamine MTÜ’s

20.03.2019  10:00-17:00

See additional information

NULA inspiratsiooniõhtu Tartus

20.03.2019  15:00

See additional information

NULA inspiratsiooniõhtu Tallinnas

21.03.2019  15:00

See additional information

Koolitus „Motiveeriv ja eesmärgistatud ühing“ Tartus

26.03.2019  13:00

See additional information

NULA inspiratsiooniõhtu Narvas

27.03.2019  

See additional information

Jõgevamaa vabaühenduste arenguprogrammi kaasamiskoolitus

28.03.2019  10:00 - 15:00

See additional information

Vabatahtliku tegevuse uuringu tutvustamine ning arutelu

28.03.2019  12:00

See additional information

Saare maakonna vabaühenduste juhi arendamise tugitegevuste koolitus “Avalik teave ja isikuandmete kaitse MTÜs”

29.03.2019  10:00

See additional information

Võrumaa vabaühenduste arenguprogramm: kommunikatsioon ja turundus

29.03.2019  10:00

See additional information

Kandideerimine teenusedisaini programmi

29.03.2019  

See additional information