Hetkel aktuaalsed teemad

Ühingu eesmärkide rahastamine

Ühingutel on oma tegevuste rahastamiseks mitmeid võimalusi liikmemaksude kehtestamisest omatulu teenimiseni. Loe lähemalt, kuidas planeerida ühingu rahaasju.

Organisatsiooni asutamine

Loe lähemalt, mida peaksid teadma enne kodanikuühenduse asutamist

Vabatahtlike kaasamine

Loe siit, mida peaksid teadma enne vabatahtlike kaasamist ühingu tegevusse

Maakondlikud konsultandid

Igas maakonnas on Sulle abiks konsultant, kes on valmis Sind nõustama organisatsiooni kogu elukaare jooksul. Siit leiad kiiresti konsultantide kontaktandmed. Nõu pakume ka vene keeles.