Stipendium on isikule antav rahaline toetus eesmärgiga edendada tema hariduslikku, kunstilist või sportlikku tegevust. Samas tuleb ka stipendiumite väljamaksmisel tähele panna, millal ja kellele seda võib maksta.

Mittetulundusühendus saab stipendiume maksta, aga stipendium on maksuvaba ainult siis, kui:

  • stipendiumi maksmine on märgitud mittetulundusühenduse põhikirjas
  • organisatsioon kuulub tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja
  • stipendiumi iseloom vastab valitsuse kehtestatud nõuetele (õpe, teadus, looming, sport) ja stipendiumisaaja leidmiseks on korraldatud avalik konkurss

Stipendiumi väljamaksmiseks tuleb organisatsioonil sõlmida stipendiumisaajaga leping. Raha kantakse saajale üle lepingus määratud summas, seda ei pea mittetulundusühendus deklareerima ning see ei kajastu ka stipendiumisaaja tuludeklaratsioonis.

Stipendiumisaajad peavad olema leitud avaliku konkursi teel, kusjuures stipendiume ei tohi maksta:

  • isikule, kes on stipendiumiandja asutaja, liige, selle mittetulundusühinguga seotud isik või sellele annetusi teinud isik või annetusi teinud organisatsiooni asutaja, liige või seotud isik
  • seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga

Korduma kippuvad küsimused sellel teemal

Kas stipendiumeid saab maksta ainult see ühendus, kes on kantud tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja?

Stipendiumi maksmine peab olema ühenduse üheks põhikirjaliseks tegevuseks. Stipendiumi maksmiseks ei pea olema tulumaksusoodustusega ühenduse nimekirjas, küll aga võimaldab nimekirjas olemine stipendiume maksta tulumaksuvabalt. Loe lähemalt Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.